Fjordbygdene

Bygdene under Møysalen

Fjordbygdene under Møysalen ligger på sør-vestsida av Hinnøya.

Fjordbygdene under Møysalen ligger på sør-vestsida av Hinnøya.

På hvert et nes og i hver ei vik ligger de små fjordbygdene. Fiske, jordbruk og sjøfart har vært hovednæringer og i århundre var dette vitale bygder med folk og fe, båt og bruk. På 1800 og første halvdel av 1900 tallet var det et rikt skreifiske på Aust-Lofoten og sildefiske som skapte svært stor aktivitet. I et par ti-år rundt 1900 var det prøvedrift med jerngruver både i Fiskfjorddalen, i Lonkanfjorden, på Sommarset og i Vestpollen i Øksfjorden.

Fra 70-tallet flytta de unge ut og derfor bor mange med sterke røtter spredd over hele Norges land og lenger enn det. Småstedene og plassene er kjære feriesteder for svært mange og sommerstid er det folk i alle hus.

Ildsjeler og frivillige bidrar til foreningsliv, kultur og turtilbud. Her er mange turmuligheter i inngrepsfri og fredelig natur; sauestier på heier og fjelltopper, kvite strender og skjærgård, – vandring, bading, fisking og lite trafikk gir fine sykkelopplevelser.


Blokken

Blokken og Djupfjord ligger ved Sortlandssundet. Blokken har vært et knutepunkt for handel og industri i generasjoner.

Gullesfjorden

Gullesfjorden er fortsettelsen av Kvæfjorden med en liten fjordarm kalt Austerfjorden inn mot Melåa og Aspenes.
Flesnes, Langvassbukt, Bømark, Våtvoll, Botn, Moelv og Gullholm. Kapell i Langvassbukt. Flesnes har fergesamband

Vestbygda

Vestbygda omfatter vestre del av Lødingen kommune og bygdene fra Øksfjorden i vest til Kanstadfjorden i øst; Svartskard, Kvannkjosen, Husjord, Øksneshamn, Anfinnslett, Hustad, Vågehamn (Voje), Offersøy, Ytterstad, Rinøy,  Erikstad og Kanstad. Nærbutikk på Offersøy. Nærbutikk og kirke i Vågehamn. Hurtigbåt mellom Øksneshamn og Holandshamn, Kvannkjosen og Svartskard.

Austre Vågan

Omfatter bygdene i Vågandelen av Raftsundet samt Holandshamn, Årstein, Store Molla og Risvær. Digermulen er et gammelt handelssted med fergesamband, nærbutikk og kirke.

Raftsundet

Sundet mellom Austvågøya og Hinnøya fra Ingelsfjorden i nord til Ulvågsundet og Øyhellsundet i sør. I nordenden er bygdene Sommarset, Ingelsfjorden, Brottøya som nås med båt og det nedlagte handelsstedet Hanøy som har fergesamband. På østersida er Tengelfjord, Raften og Tennstrand. På vestersida er det i dag bare fritidsbebyggelse. Det meste av Raftsundet ligger i Hadsel kommune.

Innlandet

Innlandet er den delen av Hadsel kommune som ligger på Hinnøya og omfatter bygdene Fiskfjord, Kvanntoelv, Kvitnes, Hennes og Kaljord samt Lonkan og Helgeneset. Kaljord har nærbutikk og fergesamband.