Gullesfjorden

???????????????????????????????

Gullesfjorden er fortsettelsen av Kvæfjorden med en liten fjordarm kalt Austerfjorden inn mot Melåa og Aspenes. De største bygdene er Flesnes, Bogen, Langvassbukt, Våtvoll og Moelv. I tillegg er det mindre bygder som Gombogen, Bømark, Botn og Gullholm samt fraflytta steder som Lyså og tidligere setergrender som Vassvika (nå hytteområder).

Det er dagligvare/ handel på Viltkroa, Langvassbukt som også har overnatting og servering. Innerst i fjorden ligger Gullesfjord Camping som i sesongen har kafe. Det er campingoppstilling på Moelv og Våtvoll. Ferga Flesnes – Revsnes har kafe. Forsamlingslokaler på Bømark, i Langvassbukt og på Moelv (nedlagt skole) og Langvassbukt kapell.

Moelvfjellan med Gullhornet eller Nakketinden er populært for fjellturer. Over Eidet er elver og vatn, og det gamle båtdraget til Kanstad er det lengste vi kjenner i landsdelen. Løbergdalen og Langvasseidet er mye brukte løyper til Snytindhytta. Vesterdalen har fiskevatn og gode stier. Reinspelen er en krevende topptur.

Gullesfjorden har mange markante fjell; Tverrelvtinden (1 108m), Reinspelen (1 083m), Botntindan (976 og 975m), Løbergsdalstindan (969, 967 og 919m), Hestetinden (960m), Vestbotntinden (948m), Nonstinden (930m), Skjelltindan (923m), Horntindan (910m) og Reinfjellet (907m). Fra Gullhornet (740m) over Gullholm og Forøya har du utsikt til 7 kirkesogn.

Fra Langvassbukt går Riksvei 83 til Harstad over fergesambandet Flesnes–Refsnes. Fra Gullesfjordbotn går E 10 til Lødingen, Raftsundet og Lofoten. Rv 85 går fra Gullesfjordbotn (Lofast-krysset) mot Sigerfjorden og videre til Sortland og Vesterålen. Fv 103 går fra Gullesfjordbotn til Gullholm.