Verdt å vite

Her vil du finne praktisk og nyttig informasjon for reiseliv, prosjekt- og utviklingsarbeid.

Destinasjon for turer og opplevelser
Hinnøya er stor og fjordene under Møysalen ligger i grensa mellom flere regioner; Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet

Destinasjonsselskaper
Destinasjon Lofoten
Visit Vesterålen
Destinasjon Harstad
Lokallag av Den Norske turistforening
Vesterålen turlag
Lofoten turlag
Harstad turlag

Nasjonalparkforvaltning
Møysalen nasjonalparkstyre

Kompetanseutvikling Stedsutvikling
Distriktssenteret
Norske parker
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland
Reiselivsstrategi for Nordland 2011 – 2015
Grønt reiseliv Nordland

Mere informasjonpå disse sidene:
Tilskuddsordninger

Turskiltprosjektet

Skilting og merking av stier – Hvordan

Stier og løyper

.