Blokken – Djupfjorden

Screen Shot 2014-07-25 at 11.39.52

Blokken og Djupfjord ligger ved Sortlandssundet. Brokløysa og Spjutvika hører med til Sigerfjorden. Blokken har vært et viktig knutepunkt for handel og industri i flere generasjoner.

Smia som trønderen Nils Pedersen startet i 1890-årene ble etter hvert ”Blokken skipsverft og mekaniske verksted”. ”Verftet” er en hjørnesteinsbedrift i bygda og drives av 5. generasjon med rundt 20 årsverk. De store hallene er viktige landemerker i Sortlandssundet.

Barne- og ungdomsskolen ble nedlagt midlertidig i 2005, og skoleelevene har gått på Innlandet skole på Hennes. I Blokken er det et rikt foreningsliv med helselag, bygdelag, båtforening, historielag og grunneierlag. Det er nærbutikk med kafe og rom til utleie. UL Dalheim har stort bygdehus med campingplass.

Tjotarennet er et skirenn med lange tradisjoner. Det arrangeres av bygdelaget i påska hvert år, alt etter isforholdene er rennet enten ved bygdehuset eller inne ved Tjota i øverenden av Nervatnet.

Hovedløypa til Vesterålen Turlags Snytindhytta går via Djupfjorrddalen

Fv 822 går forbi Blokken mellom Sigerfjorden og Kaljord i Hadsel. Blokken har ei god havn.
Blokkdalen er kjent for sine vassdrag; Nedre Blokkvatnet: Nervatnet (13 moh.), Mellom Blokkvatnet: Innervatnet (19 moh.), Øvre Blokkvatnet: Trivatnet (261-245 moh.) og Småvatnan (376, 385 og 431 moh.). Vassdragene i fjellet over Blokken og Djupfjorden er regulert.
Kammen (835m) Kløfttinden (770m) og Fuglen (874m) er markante fjellsilhuetter rundt Blokken og Stortinden (1 021m) kneiser over Vangpollen.