Fjordfolk under Møysalen

???????????????????????????????

Fjordbygdene under fjellheimen rundt Møysalen: Blokken-Djupfjorden, Innlandet med skjærgården, Raftsundet, Vestbygda, Austre Vågan og Gullesfjorden
– Mellom Lofoten og Vesterålen
– Status som nasjonale og internasjonale ikoner – likevel er disse flotte fjordbygdene «utkantbygder».

I mange år har det vært arbeidet med lokal mobilisering og kultur, likevel går innbyggertall og barnetall stadig raskere nedover, og skole og butikk er i faresone. Derfor skal samarbeid på tvers av kommunegrensene og mellom bygdene prøves.
Gjennom felles satsing vil vi gjøre fjordbygdene til en merkevare. Den røde tråden skal være bevegelse, ro og gode opplevelser – i fredelige landskaper og gjestfrie bygder, utenfor trengselen.

Utfordringa er å fremme framsnakking og samarbeid, internt i bygdene og mellom bygdene. Få til lokal verdiskapning, som er ikke-kontroversiell og miljøvennlig, som bidrar til godt omdømme.

Forprosjektet
Forprosjektet skal forberede igangsetting av tiltak og klargjøre om det er grunnlag for et regionalt utviklingssamarbeid på tvers av kommunegrensene
Forprosjektet startet i slutten av 2013 med Ragnhild Sandøy som prosjektleder og Blokken, Innlandet, Raftsundet, Austre Vågan og Vestbygda som deltakere.

Det langsiktige målet er
• å skape grobunn for reiselivs- og næringsutvikling basert på natur og kultur
• å bidra til utvikling, med lokal medvirkning, som kan gi arbeidsplasser og bolyst
• å bidra til at området blir kjent som et attraktivt område for naturbasert turisme

Produkter som gir uttelling og som vi bør kunne tilby i området
• Vandringsarrangementer og løyper – skaper blest og trekker folk
• Sykkelturister – legger igjen mye penger på overnatting, servering og dagligvare underveis
• Spennende arrangementer – med kultur
• Lokal og kortreist mat – kvalitet

Hva kan bygdene tjene på dette samarbeidet?
Bolyst og tilflytting er avhengig av infrastruktur og optimisme, og et positivt og kreativt miljø.
For at butikk, kafe, utleiere og de som tilbyr tjenester skal kunne drive lønnsomt og opprettholde og øke antall arbeidsplasser, må bygdene oppleves som trivelige, både for fastboende og besøkende.

For å bygge et positivt omdømme, en merkevare, og tiltrekke seg tilflyttere og turister, kreves
• God og kreativ markedsføring
• Trivelig vertskap som får besøkende til å komme tilbake
• Produkter og tjenester som gir gode opplevelser

Konkrete tiltak som det arbeides med i forprosjektperioden
• Nettside med kalender
• Støtte og blest omkring etablerte og nye arrangement
Vandringer
Turløyper – skilting og skjøtsel av stier og severdigheter
Sykkelturistruta «Møysalen rundt»
• Turbok og Turkart

Les mer om
PROSESS OG FRAMDRIFT

KONTAKTINFORMASJON
E-post: post@fjordfolk-moysalen.no

Prosjektledelse
Ragnhild Sandøy
Telefon: 95 99 14 10
ragnhild@fjordfolk-moysalen.no  

Fakturaadresse
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland
Kleiva
8404 Sortland
Att.: Prosjekt 25 Fjordfolk under Møysalen