Turskiltprosjektet

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene sammen gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knytta til turruter. Tiltakene skal være i samsvar med Turskiltprosjektets faglige anbefalinger, og alle som har fått støtte gjennom prosjektet må følge manualen som spesifiserer Merkehåndboka .
Manualen er en guide i arbeidet med
• TURSKILT – utforming, produksjon og oppsetting
• TURINFORMASJONSTAVLER – utforming, produksjon og oppsetting
• TURKORT – grafisk design, innhold og størrelse
• DIGITAL INFO OM TURRUTER – design og plattformer
• MERKING AV TURRUTER
• BESTILLING AV MATERIELL OG TJENESTER
• KURS & KOMPETANSE

Se
Kriterier
Manual
Merkehåndboka

.