Vandringsruter og Båtliv

Vandreruter – stier og løyper

Fra gammelt er varder og «skoddesteiner» satt opp på fjellet for å vise vei i tåke og uvær.

Noen av løypene på Hennesheia, i Blokken og i Vestbygda er skilta ved start. I Nordbotn i Lonkanfjorden er gruvevegen fra først på 1900 ferdselsveg for vandring, og det går eldgamle ferdselsveger mellom fjordene.

Rundt 1990 ble det forsøksvis merka ruter i Møysalmassivet i regi av Sortland og Hadsel kommuner. Vesterålen turlag ønsker å merke et sammenhengende løypesystem fra nord til sør på Hinnøya. OBS. Umerka løyper til Møysalen er lagt inn som merka løyper i Kartverkets grunnlagskart.

Løypene til Møysalen IL, Blokken grunneierlag, Ti på topp til Raftsundet IL og Ti på topp i Lødingen i regi av Lødingen IL skal skiltes i 2014 og 2015.

Møysalen med løyper og innfallsporter er omtalt og beskrevet i turbøker og turkart av Vesterålen Turlag. I boka På tur i Vesterålen er noen løyper i Raftsundet og på Innlandet gitt omtale som turforslag.

Turlagshytter

Vesterålen turlag har to hytter i området; Snytindhytta og Trollfjordhytta.

Snytindhytta et par km fra nasjonalparkgrensa er et godt utgangspunkt for dagsturer i østre del av nasjonalparken, til f. eks. Storsnytinden (996m) og Nordtinden (883m) og til jakt og fisketerrenget i Djupfjorddalen. Sørheia fra Sigerfjordtunellen er den best kjente atkomsten. Vinterstid er Djupfjorddalen over Storvatnet sikreste og vanligste atkomst. På sommeren går 50 % fra Løbergsbukta i Gullesfjorden.

Trollfjordhytta har 8 senger med nye madrasser (2011) og uthus med badstu. 90% kommer med båt og kajakk via Raftsundet. Kajakkpadlere starter vanligvis fra Tennstranda på østersida. Atkomst fins via rute fra Sløverfjorden.

Båtliv og strandhugg
Sjøen gir mange muligheter både for ferdsel og opplevelser, og båt har lange tradisjoner. For mange er fiske viktig, for andre er opplevelsen av straum og sjø målet.

I skjærgården gir de mange lune viker og krittkvite sandstrender muligheter for strandhugg mange steder. Skjærgården og fjordene er eldorado for kajakkpadling og båtturer.

Allmenningskaiene er fra den tida rutebåtene var eneste reise- og transportmåten, i dag er flytebrygger og småbåthavner knutepunkter.

Den gamle leia gjennom Svellingan er merka med gamle «steinkjerringer». Hovedleia over Hadselfjorden og gjennom Raftsundet er merka med sjømerker og fyrlykter. Åborer (fortøyningspåler) vitner om viktige ankringsplasser da segl var framkomstmidlet.

.