Vestbygda

Screen Shot 2014-07-25 at 11.42.58

Vestbygda ligger mot Vestfjorden og er kjent for vakker skjærgård, trange små fjorder og poller og fjellheimen mot Øksfjorden. Bygdene aust om Offersøy vender mot Ofoten og Tysfjorden, mens bygdene vest om Offersøy henvender seg mot Vestfjorden og Øksfjorden.

Svellingsflaket er verna som landskapsvernområde og består av ca. 600 øyer, holmer og skjær. Verneformålet er å ta vare på kulturlandskapet med tilhørende botanikk, geologi og dyreliv.

I Vestbygda er det flere store bedrifter innen landbruk, samt fiskeri, oppdrett, turisme og steinindustri.
Det er nærbutikker i Offersøy og Vågehamn (Voje) og overnatting og servering ved Offersøy feriesenter og Den sorte gryte i Voje. Forsamlingslokaler er Løypskogveien Grendehus Offersøy, bygdehuset i Vågehamn og Naustvik Ungdomshus. I Øksfjorden er det bygdehus på Husjorda og i Svartskardet samt storlavvu i Kvannkjosen. På Voje er eldresenter, Vestbygd skole- og barnehage og Vestbygd kirke, ei langkirke i tre med 230 sitteplasser.

Midt i juli arrangeres Kystkulturdagene fra torsdag til søndag.

Sneisvassdraget er det lakse- og sjørøyevassdraget i Lødingen som blir mest brukt av lokalbefolkninga. De mange fjellryggene og vassdragene gir mange og varierte turmuligheter hele året.

Markante fjell er fra øst; Strandstinden (1 076m), Sneistinden (722m), Hesten (506m), Lappen (786m) og Kvasstinden (912m), Kjellarbostinden (649m), Svartskartindan (880m) og Viktindan (827m).

Fv 691 fra E10 i Kanstadkrysset til Øksneshamn er ca. 50 km lang og egner seg utmerket til sykkelturisme. Det er almenningskai og småbåthavn i Øksneshamn.

Fire ganger i uka går det lokalbåt på Øksfjorden og hver onsdag kan du ta rutebåt til og fra Øksneshamn til Svartskard og Kvannkjosen i Øksfjorden, Holandshamn, Brettesnes, Skrova og Svolvær. Denne båtforbindelsen er meget populær blant syklister som i sommersesongen vil unngå tunellene på Lofast og sykle langs lite trafikkerte veier langs Vestbygd og Raftsundet.

E10 krysser Øksfjorden ved Husjordøya via to bruer over Auster- og Vesterstraumen. Det er flytebrygge i Austerstraumen.