BYGD FOR LIVET

Ildsjeler har gjort mye for lokalsamfunnet over lang tid, likevel har folketallet falt og forgubbinga økt. Det er et stort behov for nye arbeidsmåter og løsninger. Bygd for livet ble stiftet i 2012 for å skape samarbeid om næringsutvikling og bolyst og søke deltakelse i større prosekter og program. Siden høsten 2013 har prosjektet Fjordfolk under Møysalen vært hovedsatsing, da i et samarbeid med andre bygder .

Styret
Styremøter
Årsmøte
Årsmelding
Vedtekter
Arrangementer

.