HINNØYA

Norges største øy

Hinnøya er Norges største øy, og navnet skal bety «den kløyvde øya». Det er i så fall et meget treffende navn. Mange forkastninger har skapt fjorder og innsjøer som skjærer inn mot fjellheimen og det alpine landskapet, i nord-sør-retning og i vest-øst-retning. Møysalen og fjellheimen er omgitt av et mangfold av fjorder; Fiskfjorden og Sigerfjorden med Vangpollen, Hadselfjorden med Lonkanfjorden og Ingelsfjorden, Raftsundet med Trollfjorden og Grunnfjorden, Vestfjorden med Øksfjorden og Kanstadfjorden samt Gullesfjorden.

Flere attraksjoner
Fjordene
Trollfjorden og Raftsundet
Møysalen
Vesterålsalpene
Geologi og gamle bergarter
Skjærgård og strender
Svellingflaket landskapsvernområde
Møysalen nasjonalpark og landskapsvernområde

.