Skilting og merking av stier – Hvordan?

Foto: Ragnhild Sandøy

Foto: Ragnhild Sandøy

Det anbefales å satse på løyper som oppfattes som «allmenninger» – og noen rundturløyper.

Løypegruppa avklarer med grunneierne
Skjema for avtaler

Det lages en enkel skiltplan for området med plassering av informasjonsplakater og retningsskilt
Utkast til skiltplan

Retningsskilt og informasjonstavler
Standardisert utforming
Målet med kravene er å bedre lesbarhet, og at brukerne skal kjenne seg igjen
på tvers av aktiviteter og geografi.

Informasjonstavler

Rutene beskrives
Skjema for rutebeskrivelse

Merking av sti/ rute
Når den gamle stien er rydda, er det tid for å merke. Skal det merkes en ny sti, er det lurt å merke på en foreløpig måte før man rydder for kratt og skog, og så merker.

Fargekode og malingstype
• Rød: signalrød 0256 evt RE 30 RS 50 – stier i i fjellet og skiløyper
• Blå: blå 1040 B – stier i skogen og langs kysten
• Grønn: grønn 7020610Y
Fargekodene er internasjonale. Bruk utendørs olje/alkydmaling . Jarle Nilsen i DNT anbefaler Drygolin vindusmaling eller Demidekk Optimal. Det fins mange andre malingsprodusenter og malingskvaliteter, med kodene kan du få samme farge uansett produsent og kvalitet.

Praktisk tips
Fyll malinga på en gammel ketsjup- eller sennepsflaske og ta med en rund kost for å arbeide malinga inn i treet/ buska

Regnskap
Husk å ta vare på kvitteringer. Det skal legges fram dugnadsregnskap så det er viktig å føre opp antall timer du bruker.

 

 

Fjordfolkløyper og verktøybaser

Les mer om de tre verktøybasene og hvordan låne
her

Les mer om skilting

 

 

 

.