Stier og løyper

Stien
En god og myk sti – et utsiktspunkt – en god rasteplass – ro og fred.
For mange er stien viktig for det gode liv.
Med stadig færre beitedyr gror krattet fort og tett. I dag må stiene skjøttes og stelles om de skal være framkommelige og gode.
Et minimum av skilting og informasjon må til, og skal det holde, krever det sitt.
Samarbeid om vandringsløyper kan styrke samhandling og stedsutvikling, og skilting og tilrettelegging bør bygge både på standardmaler og lokale premisser
Her er ei side med lenker til nyttig informasjon om regler, tips og tilskuddsmuligheter.

Skilt? Informasjon? GPS? Noe du lurer på?
Les om
Stier og severdigheter – skilting og skjøtsel
Informasjonsplakater og -tavler!
MANUAL
Turkort
Kartlegging og registreringer
GPS registrering av ruter
Vegvisning til løyper fra offentlig veg»
– muligheter og regler innenfor vegvesenets arbeidsområde

.