Spleiselag om skilting av stier og severdigheter

februar 15, 2015 Publisert av Ørnulf Berthinussen - Ingen kommentarer

Torsdag 12.2. møttes 25 grunneiere og turentusiaster på Kvitnes bygdehus. Agenda var forslag om stier og severdigheter for skilting og merking samt etablering av løypelag.

Fjordfolkprosjektet har fått midler gjennom Turskiltprosjektet i Nordland som skal fordeles bygdene mellom. Fra før er det etablert løypelag for Raftsundet-Austre Vågan og Vestbygda med Øksfjorden og Kanstadfjorden. Grunneiere, løypelag, bønder og andre interesserte fra Austpollen i Sigerfjorden til Kaljord/ Lonkanfjorden var invitert.

Lavterskel løyper skal vektlegges, ruter med stor symbolverdi som er mer krevende kan også vurderes.

Ragnhild Sandøy presenterte Turskiltprosjektet og rammene rundt.
Brit Grønmyr gikk gjennom status for skilting og merking på innfallsportene til nasjonalparken.
Fra hver bygd ble det lagt fram status og forslag til stier og severdigheter som bør skiltes og tilrettelegges. Jens Erik Pedersen om Austpollen og Vangpollen, Bjarne Glad om Djupfjord og Blokken, Robert Hansen fra Fiskfjorden, Jørn Utnes om skiløypetrase langs gamle ferdselsveier mellom Kvanntoelvai/Kvitnes og Kaljord, og Jan Reinertsen løypenettet rundt Hennesheia.

Samarbeid med grunneiere er alfa og omega. Ola Kaljord er første grunneier som har skrevet under grunneieravtale. Han eier starten på stiene fra Kaljord innover fjorden, og hans klare budskap er: «Vi har mye å by på. Klart vi må skilte og vise vei. Alle skal være velkomne! »

Løypelag er nå på plass, det er mange oppgaver som skal til; registrere og beskrive ruter, gjøre avtale med grunneierne, merke traseer, rydde skog og kratt, montere skilt i terrenget, stelle og stulle. Sannelig ble det også etablert en egen komité med ansvar for bål og beverting!

Landet rundt har man mange eksempler på at samarbeid om løyper er bra for trivsel og samhold i bygdene. Entusiasmen på Sortland og Hadsel Innland lover veldig bra for de flotte stiene i framtida.

Les mer om
Skilting og skjøtsel av stier og severdigheter, ved Ragnhild Sandøy
Status for stimerking og skilting i verneområda, ved Brit Grønmyr
Stier og severdigheter – skilting og skjøtsel

Severdighetene skal skiltes – BLV 18.02.15

.