Stier og severdigheter – skilting og skjøtsel

Foto: Ragnhild Sandøy

Skilting ved starten av den gamle stien fra Hella til Lonkanfjorden og Møysalen. Foto: Ragnhild Sandøy

Stier er attraksjoner og viktige å ta vare på, både for helse og trivsel hos lokalbefolkninga og for de som kommer på besøk. En viktig del av Fjordfolk-prosjektet er vandringsløyper. Tilreisende vandrere bidrar til verdiskaping og etterspør tjenestetilbud innen dagligvare, overnatting, servering, skyss, ol. i bygdene
Gjennom prosjektet har vi søkt og fått tilsagn om midler av Turskiltprosjektet i Nordland til skilting og informasjon om noen løyper i hver bygd. Et vilkår er dugnad og informasjon. Tilsagnet som er gitt skal brukes i 2015. Ny søkefrist for 2016 er 1. februar.
Derfor holdes det bygdevise møter og i 2014 kom det i gang med lokale løypelag både i Vestbygda og i Raftsundet-Austre Vågan.

Eksisterende skilt og tavler er kartlagt og fotografert.
Se noen av bildene her

For å få til skilting og skjøtsel på en varig måte kreves det noen grep.
Avklaring av ansvar
Ferdsel og friluftsliv i utmark er en allemannsrett, og gjelder for ferdsel på gamle stier og løyper.
Når det gjelder tilrettelegging og skilting av stier og friluftsområder kreves samarbeid og avtaler med grunneier. Det anbefales bruk av standardavtaler. Se lenke!
Skjema for avtaler

Løypegrupper
Løypevaktmestre tar seg av konkrete løyper

Finansiering: vi har søkt om tilskudd for å dekke kostnadene
Skiltplan: må utarbeides
Skiltmanus: detaljplan for bestilling av skilt

Kurs: det blir kurs i skilting og skjøtsel utpå 2015

Nettside: på denne nettsida vil vi gi nyttig informasjon med veiledning og tips om skilting og skjøtsel; turkort, informasjonsplakater, retningsskilt, avtaleformularer, bruk av GPS, osv. Det dere trenger.
Vi håper sida blir ei nyttig oppslagside – følg med

Retningsskilt
Standardisert utforming
Målet med kravene er å bedre lesbarhet, og at brukerne skal kjenne seg igjen
på tvers av aktiviteter og geografi.

Krav til utforming av skilt
1. Elementer som må være med på et retningsskilt: Pil, stedsangivelse, avstand og vedlikeholdsansvar.
2. Vedlikeholdsansvar for ruta med navn enten foran eller bak på selve skiltet eller på skiltstolpen.
3. For god lesbarhet, også i gråvær og skumring, god kontrast mellom farge på skiltet og skrifta. Kvit skriftfarge er best.
4. Fonter med god lesbarhet baseres på følgende:
• Uten seriffer (Arial, Helvetica eller evt. lignende).
• Ikke kursiv skrift.
• Ikke versaler (store bokstaver) på annet enn forbokstav.
5. Skiltutforming:
• Symbol (evt. logo) i motsatt ende av retningspila. Om både symbol og logo for vedlikeholdsansvar, symbolet ytterst.
• Pilretning og personens bevegelsesretning må peke samme vei.
• Tekst plasseres mellom symbol og retningspila.¨
• Avstand i km nærmest pila
• Rundtursymbol plasseres sammen med retningspila.

Skjema
Skiltskjema I skiltmanus retningsskilt – bestillingsskjema

Trimpostkasser
Postkassetrim er populære og effektive tiltak.
Oppsett av trimpostkasser av den typen som er bestandige for regn og snø, anbefales. NB nøytral farge og uten tekst eller reklame utvendig.
Vi har fått et rabattert tilbud fra leverandør av beste produkt på markedet, slik at kassene blir noe rimeligere i innkjøp.

Fjordfolkløyper og verktøybaser
Les mer om de tre verktøybasene og hvordan låne her

.