125 år siden Trollfjordslaget

mars 6, 2015 Publisert av Ørnulf Berthinussen - Ingen kommentarer

I dag 6. mars 2015 er det 125 års siden Trollfjordslaget 6. mars 1890.
Striden er fortsatt aktuell. Den gang var det et eventyrlig fiske på Austlofoten og lokale fiskere i robåter slåss mot rederne og mannskapet i dampbåtene om retten til å fiske. Året etter slaget, i 1891, vedtok Stortinget en egen lov som forbød bruk av not på lofothavet. Etter mye debatt med folkemøter og diskusjoner i Sortinget, ble den nye Lofotloven godkjent av Kongen i 1897. Denne loven ga «småbåtfiskerne» rett, alle kan fiske, med tradisjonelle redskaper, bruk av not er forbudt og fiskerne fikk en demokratisk medbestemmelse om bruken av arealene på Lofothavet.

Trollfjordslaget er den hendelsen her i fjordene som har hatt størst politisk betydning. Det er sikkert mange av våre forfedre som var med den dagen.

Den gang var myndighetene på fiskerallmuens og ikke på kapitalens side. Trollfjordslaget er en historisk hendelse som er verd å minnes og markere.

Les mer om det som hendte under Trollfjordslaget her!

.