MØYSALEN nasjonalpark og landskapsvernområde

Møysalen nasjonalpark og landskapsvernområde ble oppretta i 2003, og kommunene og bygdene rundt fjellmassivet kan skryte av en naturarv i særklasse.

Med sine 51,2 km2 er den en av landets minste nasjonalparker. Området har variert natur med markante alpine fjell, frodige løvskoglier, kulturmark og fjorder som det knapt finnes maken til i Norge. Sentralt i nasjonalparken ligger Møysalen med sine 1.262m.

Forvaltningsansvaret har siden 2013 vært tillagt verneområdestyret. Forvaltningsknutepunktet med stilling for nasjonalparkforvalter ble samme år bestemt lagt til Hennes.

Les om Møysalen nasjonalpark og landskapsvernområde

Flere attraksjoner
Fjordene
Trollfjorden og Raftsundet
Møysalen
Vesterålsalpene
Geologi og gamle bergarter
Skjærgård og strender
Svellingflaket landskapsvernområde

.