MØYSALEN

Møysalen løfter seg mot himmelen og er med sine 1.262m det høyeste fjell i Lofoten og Vesterålen. Salen og de to Møyen’ et kjent landemerke som kan skues fra vest i havet, fra Hadselfjorden og Vikjet, så vel som fra Øyhellsundet, Øksfjorden og Vestfjorden. De to fonnene lyser og skinner, vokser eller minker fra år til år i takt med skiftningene i vær og klima. Sammen med tinderekkene rundt er Møysalen sett fra vest en profil som overgår det meste.

Møysalen er et vakkert fjell og er et kjent og kjært syn for mange. Fjellet har vært et populært turmål i lang tid, og det har vært skrevet inn besøk i boka på toppen i mer enn 100 år. Turbøkene er tatt vare på, det fins god statistikk helt fra 1903. I 2009 ble ruta til Møysalen via Lonkanfjorden kåra som Norges flotteste naturopplevelse av magasinet UTE. Trym Ivar Bergsmos stemningsfoto av Møysalen og månen er blitt et nasjonalt symbol på linje med f. eks. bildet av Dovrefjell.

Grensa mellom Lødingen og Sortland går over toppen, mens den klassiske oppgangsruta er i Lonkanfjorden i Hadsel som er hovedinnfallsporten til fjelltoppen og. Innfallsporter til vandringer i fjellheimen nord om Møysalfoten er Fiskfjorddalen, Djupfjord/ Blokken og Løbergsbukta i Gullesfjordbotn. Innfallsport fra sør er på Ingelsfjordeidet via Forkledalen. Man kan også ta seg opp til Memurskaret via Vestpollen innerst i Øksfjorden.

Flere attraksjoner
Fjordene
Trollfjorden og Raftsundet
Møysalen
Vesterålsalpene
Geologi og gamle bergarter
Skjærgård og strender
Svellingflaket landskapsvernområde
Møysalen nasjonalpark og landskapsvernområde

.