GEOLOGI og gamle bergarter

Kontraster

Geologi og gamle bergarter
Geologi, landskapsformer, steinur, kampesteiner og huler er attraksjoner. Området består av 50 % paleo-proterozoisk grunnfjell fra 1 870 – 1 790 mill. år før vår tid. Vanlige bergarter er mangeritt og charnoctitt, f. eks. i Raftsundet.

Sørbotntindan    Foto: Ragnhild Sandøy

Sørbotntindan Foto: Ragnhild Sandøy


Bratte fjellsider gir både skjønnhet og risiko. Det går stadig skred, og store snøskred har gått i Sigerfjorden, i Fiskfjorden, i Lonkanfjorden og i Ingelsfjorden. I Sigerfjorden, på Kaljord og ved Kvitholmen mellom Hanøya og Myrland har skreda tatt mange menneskeliv.

Les om

Lofotens geologi på Geoportalen av Odd Harald Hansen http://www.geoportalen.no/nasjonalarv/forslagene/lofoten-et/

Eldgamle fjell i Ut i naturen 4. mai 2010 på NRK 1 med Øystein Jansen, geolog ved Geologisk museum i Bergen, på leiting etter Norges eldste fjell. http://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen/DVFJ42006009/04-05-2010

Skattejakt i gamle bergarter http://www.ngu.no/no/Aktuelt/2011/Skattejakt-i-gamle-bergarter/

Lofoten – et geologisk festmåltid http://www.geo365.no/geoforskning/lofoten-et-geologisk-festmaltid-2/

Flere attraksjoner
Fjordene
Trollfjorden og Raftsundet
Møysalen
Vesterålsalpene
Skjærgård og strender
Svellingflaket landskapsvernområde
Møysalen nasjonalpark og landskapsvernområde

.