Fjordfolk under Møysalen – prosess og framdrift

Fjordfolk under Møysalen er tatt opp som forprosjekt i Kommunal- og moderniseringsdepartementets Verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker. Nordland fylkeskommune, Vesterålen regionråd og kommunene er viktige støttespillere.

For å være noe mer enn kulisser for internasjonale og nasjonale reiselivsaktører, vil vi samarbeide og utprøve felles tiltak omkring landskap og natur- og kulturopplevelser. Målet for forprosjektet har vært status som regionalpark innen utgangen av 2015.

Forprosjektet avsluttes i løpet av 2015.
I prosessen holdes møter og samlinger som annonseres. Alle konstruktive og positive innspill er velkomne.

Les mer om
PROSJEKTORGANISERING
                                                                                                                                           

KONTAKTINFORMASJON
E-post:>post@fjordfolk-moysalen.no

Prosjektledelse
Ragnhild Sandøy
Telefon: 95 99 14 10
ragnhild@fjordfolk-moysalen.no  

Fakturaadresse
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland
Kleiva
8404 Sortland
Att.: Prosjekt 25 Fjordfolk under Møysalen

 

.