Prosess

I oktober 2013 ble Fjordfolk under Møysalen tatt opp som forprosjekt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, sitt Verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker. Ved siden av Nordland fylkeskommune, har Vesterålen regionråd, Hadsel, Sortland og Vågan kommuner vært viktige finansieringskilder.

For å være noe mer enn kulisser for internasjonale og nasjonale reiselivsaktører, villevi samarbeide og utprøve felles tiltak omkring landskap og natur- og kulturopplevelser. Målet for forprosjektet var status som regionalpark innen utgangen av 2015. Ved regjeringsskiftet høsten 2013 ble verdiskapingsprogrammet som sådant avslutta, samtidig som vi startet opp.

I prosessen er det holdt møter og samlinger i bygdene Møysalen rundt. Undervegs har det også vært søkt midler til ulike delprosjekter. Turskitprosjektet i Nordland med skilting av mange ulike turruter i bygdene fra Sigerfjorden i nord til Storemolla i sør, har vært det mest krevende prosjektet, og er i 2018 i sin avsluttende fase.

Selve Forprosjektet ble avsluttet i 2016. I forprosjektrapporten anbefales en rekke tiltak, deri grep og deltakelse i nasjonale og internasjonale program. Dette fordi disse bygdene trass sin status som viktig Norgesreklame, som regel blir oversett av lokale myndigheter. Som aktuelle program anbefales vurdert a) regionalpark, b) geopark, b) utvidelse av område for Verdensarv Lofoten, biosfærereservat, og ikke minst etablering av et kompetanse- og besøkssenter,

Rapporten er sendt alle samarbeidspartnere, inkludert politisk ledelse i kommunene. Slik den politiske situasjonen i regionen har vært, har styret og prosjektgruppa ikke fulgt opp anbefalingene i forprosjektrapporten før strategiseminaret Veivalg og verdiskaping Møysalen rundt 24. oktober 2018 på Kvitnes, Lenk

Styret i Bygd for livet arbeider med oppsummere erfaringene og innspill fra seminaret for videre anbefalinger for samarbeidet.

Les mer om
PROSJEKTORGANISERING

KONTAKTINFORMASJON
E-post: post@fjordfolk-moysalen.no

Prosjektledelse
Ragnhild Sandøy
Telefon: 95 99 14 10
ragnhild@fjordfolk-moysalen.no  

 

.