Trenger vi bedriftsnettverk?

Bedrifter Møysalen rundt invitert til nettverkssamling

Sammen for stedsutvikling og verdiskaping, Møysalen rundt
8. desember er det invitert til nettverkssamling på Hennes. Fjordfolk under Møysalen har fokus på verdiskaping basert på særpreg, stillhet, vernede områder og den spesielle kystkulturen i fjordlandskapene. Programmet var klart, men så slapp Svein-Tore på Matkroken Kaljord nyheten om at han ville avvikle. Det kan bli 3. butikken i år. Uten butikk, blir verdiskaping, bolyst og stedsutvikling i de små fjordbygdene vanskelig. Klart vi måtte justere programmet. Og kl. 1900 blir det folkemøte.

Bygdene våre har mye felles. Etter at fiskeværene og handelsstedene ble lagt ned, og trafikken lagt om fra sjø til vei, har fjordfolket mistet sine tradisjonsrike møteplasser. Det er behov for nye møteplasser. Nye tider krever nye metoder og nye nettverk

Vi spør: Hvor står vi i dag? Hvor vil vi? Hvordan kan vi lage en felles agenda? Er et felles forum, bedriftssamarbeid veien å gå? Hvilke fordeler vil det kunne gi deg og din bedrift?

Målgrupper
Bedrifter, spesielt innen varehandel, matproduksjon, besøksnæring, mm, i bygdene, næringspolitikere, medlemmer i verneområdestyret, og andre interesserte.

Program
Bygdene og regionen
• Ja, Lofoten + Vesterålen = sant. Eivind Holst, ordfører i Vågan
• Status og utfordringer. Prosjektleder Ragnhild Sandøy
•• Innfallsportene til verneområdene – potensiale. Kjell Børge Freiberg, leder i verneområdestyret for Møysalen og Svellingan og ordfører i Hadsel
Bedriftene
• Butikken som knutepunktet. Ole Svedenborg, Merkurprogrammet.
• Omdømme, konsept og resultat, 2014 og 2018. Kortreist, Jorunn Husjord, Vestbygda. Møysalturer, John Eldar Pedersen, MNS AS.
• Bedriftsnettverk. Samarbeidsavtale. Samhandling. Ivar Tjønsø, forretningsutvikler
• Diskusjon.
Veien videre. Oppsummering. Bjørn Hegstad, prosjektgruppa

Tid og sted 8. des. kl. 11.00 – 14.00 MNS kafé, Hennes
Servering: Kortreist mat

Påmelding innen fredag 5.12. til tlf. 95 99 14 10

Arrangør
Fjordfolk under Møysalen og Bygd for livet