Hadselordføreren, på kystfiskernes parti – i Sjømatslaget som i Trollfjordslaget

– Forslagene er alvorlige og vil være ødeleggende for kysten! Siv Dagny Aasvik, ordfører i Hadsel og leder i Vesterålen regionråd gjør det samme som ordfører i Hadsel Martin Larsa gjorde i 1890 – stiller seg på på kystbygdene og kystfiskernes side og fører deres sak.

Vi kan liste opp mange fiskeriministre, næringsministre og statsministre, uavhengig av partier – alle har de på hver sin måte bidradd aktivt i å ta fra fjord- og kystfolket retten til å fiske og selge sjømat. For en generasjon siden var det et yrende liv langs kysten. Det er snart tomt og stille i bygdene langs sund og fjorder.

Hva er det som gjør at politikere i posisjon så ofte blir løpegutter for spekulanter og særinteresser; redere, oppdrettsaktører eller andre businessmakere og pengeflyttere? Hadde det blitt noe Trollfjordslag i dag tru? Enn si, hadde Stortinget kommet til å justert Lofotloven etter slaget?
Det er behov for ordførere som står på for tradisjonene til fjordfolk langs kysten. Vi håper Siv Dagny og mange fortsetter med det.

Han Martin Larsa og lofotloven

Les mer om Trollfjordslaget

.