Viktig om turskiltprosjektet

mai 26, 2015 Publisert av Eldrid Sæther - Ingen kommentarer

Kurs i skilting og gradering av turstier og turløyper
Kurset er obligatorisk for løypeholdere som har fått tilskudd til skilting og gradering av turløyper og er også åpent for de som ønsker å skilte og søke på ordninga i 2016 og andre.

Formål
Deltakerne skal kunne kjenne til prinsipper for
– merking, skilting og gradering
– informasjonstiltak (fysisk og digitalt) knyttet til turruter
– prioriteringer og krav som i retningslinjer i Turskiltprosjektet

Innhold
1. Formål og forutsetninger
2. Planlegging av turruter. Skiltmanus.
3. Merking, skilting, gradering og informasjonstiltak
4. Forholdet til kulturminner
5. Informasjonstavler
6. Markedsføring og dokumentasjon

Innleder
Jarle Halvard Nilsen fra DNT, opprinnelig vesteråling og
mangeårig tromsøboer.
Kurset tar utgangspunkt i merkehåndboka, det er ønskelig at dere har
lest i boka i forkant, se www.merkehandboka.no

Tid og sted
Tidspunkt kommer. UL Trollfjord på vakre Raftøra.
Vi starter med enkel servering. Kurset er gratis. Vel møtt!

Påmelding
innen 28.5. 2015 – navn, organisasjon, mobilnr. og e-postadresse til post@fjordfolk-moysalen.no