Verktøybaser gjør vei i vellinga

januar 17, 2017 Publisert av Eldrid Sæther - Ingen kommentarer

Fjordfolkløypene er et samarbeid mellom løypelag om skilting og skjøtsel av stier og løyper, fra Sigerfjord i nord til Svællingan i sør, fra Trollfjellet i øst til Trolltindan i vest. Rydding av skog og kratt, montering av stolper til skilt og informasjonstavler, etablering av rasteplasser med ildsted, bord og benker, gapahuk og sikringsbuer, klopper og små bruer, mm., krever mange dyktige hender, sterke skuldre og gode redskaper. Derfor søkte vi Gjensidigestiftelsen om tilskudd til å etablere regionale baser med verktøy og ja, vi fikk kr 100 000 til å kjøpe godt verktøy! Takket være basene blir løypelagenes arbeid med tilrettelegging av stier, løyper og områder enklere i Fjordfolk-landet. Vi takker Gjensidigestiftelsen for gaven!

Les mer om de tre verktøybasene og hvordan låne her