Veivalg og verdiskaping under Møysalen – strategisamling

Invitasjon til strategisamlinga
Veivalg for velferd og verdiskaping i grenselandet mellom Lofoten og Vesterålen

Tid og sted: 24.10.2018 kl. 0900–1630 på Kvitnes, 8414 Hennes
I mange generasjoner var det et yrende liv, og handelstedene lå på rekke og rad fra Sigerfjorden til Risvær, regionens mest folkerike deler.  I dag er bildet et helt annet. Bygd for livet har gjennomført forprosjektet «Fjordfolk under Møysalen» i lag med ei prosjektgruppe fra Sigerfjorden i nord til Storemolla i sør. I prosjektrapporten beskrives historikk, status og muligheter for utvikling. For å legge til rette for omdømme og lokal verdiskaping bygd på natur og kultur, har vi anbefalt tiltak som spenner fra folkehelseaktiviteter til næringstiltak, infrastruktur og deltakelse i internasjonale program. Austre Vågan er allerede med i tentativt område for «Verdensarv Lofoten». I levende bygder må det være fiskere og et aktivt landbruk med dyr på beite samt skole og eldreomsorg i bunnlinja.

Første kommunestyremøte i Hadsel og Sortland ble holdt på Kvitnes i 1836. Her er Halvar Ellingsen nå vert, og på dette historiske sted skal vi møtes. Nå er det på tide å gløtte på gardinene og se inn i disse unike fjordlandskapene i grenselandet mellom Lofoten og Vesterålen, i fem kommuner og to fylker.

Målet med samlinga
1) å presentere funn og forslag fra forprosjektet
2) å diskutere virkemidler og grep som kan gi rekruttering og lokal verdiskaping
3) å legge grunnlag for konkrete tiltak og samhandling på tvers av nivå og administrative grenser.
Skal bygdene i disse berømte landskapene overleve og kompetansen som fins, videreføres, trengs grep. Vi skal se på mulighetene og hvordan de kan materialiseres, på kort og lengre sikt.

Inviterte deltakere
Vi inviterer derfor aktører fra næringsliv, organisasjoner, faginstitusjoner, politikk og andre interesserte for å diskutere veivalg, tiltak og samhandling for verdiskaping i disse unike fjordlandskapene.

Servering
Varm lunsj og kaffe

Påmelding

Deltakeravgift: kr 200
Deltakelse bekreftes snarest og seinest innen 17.10.2018
med navn på deltaker og organisasjon til: 905 62 007 eller robert.bakkan@gmail.com
Gi beskjed om du trenger skyss mellom Kaljord fergekai og Kvitnes, og om du ønsker overnatting.

Informasjon og spørsmål
Halvar Pettersen 950 58 325 eller Ragnhild Sandøy 95 99 14 10

Hvordan reise til Kvitnes
Bussrute 18-821 fra Sortland busstasjon kl. 0705 (ankomst Kvitnes kl. 0810)
Båtrute 18-837 Hadsel:
Hurtigbåt Stokmarknes kl. 0615 eller kl. 0900 (ankomst kl. 0930) – retur kl. 1645
Bilførende hurtigbåt Hanøy-Kaljord kl. 0720 – retur kl. 1645

PROGRAM
830 Kaffe

900 Bygda ved et veiskille
900 Velkommen til strategisamlinga og til Hadsel Innland. Halvar Pettersen, leder, Bygd for livet
910 Velkommen til Kvitnes. Hallvard Ellingsen, Driver og kjøkkensjef, Kvitnes gård
920 Status i bygda. Gunnar Årstein, leder Austre Vågan innbyggerforening
930 Hvorfor jeg og andre har flytta til Vestbygda. Andreas Poléo, leder Vestbygd bygdeutvalg
940 Spørsmål
1000 Pause

1015 Små samfunn – store verdier
1015 Fjordfolk under Møysalen. Status og utfordringer. Ragnhild Sandøy, prosjektleder, Bygd for livet
1100 Verdensarv Vega og stedsutvikling på Sør-Helgeland. Audhild Bang Rande, konsulent, Kystriksveien Reiseliv AS
1130 Verdensarv Lofoten. Stedsutvikling. Erfaringer fra Vågan. Harald Hansen, leder i planutvalget, Vågan kommune
1150 Offentlige virkemidler for attraksjoner og kulturarv. Gunnhild Ryen, rådgiver, Kulturminnefondet
1210 Spørsmål og debatt
1230 Lunsj

1300 Bærekraftige besøksstrategier for lokal verdiskaping
1300 Møysalen nasjonalpark – muligheter som forplikter. Atle Andersen, ordfører i Lødingen kommune og leder i Møysalen nasjonalparkstyre
1305 Besøksstrategier for Møysalen nasjonalpark og Svellingsflaket landskapsvernområde. Mål og tiltak for lokal verdiskaping. Brit Grønmyr, nasjonalparkforvalter, Møysalen nasjonalparkstyre
1325 Vesterålen som reiselivsdestinasjon. Siv Dagny Aasvik, ordfører i Hadsel og leder av regionrådet og Tove Mette Bjørkmo, ordfører i Sortland og leder av reiselivsutvalget i Vesterålen.
1340 Masterplan for Vesterålen. Reisemålsutvikling. Astrid Berthinussen, reiselivssjef Visit Vesterålen.
1400 Stiforvaltning – til gagn for bygda. Tove Åland, Lofoten Farm Trails
1410 Spørsmål og debatt

1430 Bærekraftige bedrifter – lokal matproduksjon, fiske og jordbruk
1430 Strategisk landbruksplan for Lofoten og Vesterålen. Regionalt miljøprogram, Utvalgte landskap. Karl Peder Haugen, fagleder naturforvaltning, Sortland kommune
1445 Hvordan rekruttere unge næringsdrivende til gårdsbrukene og bygda? Jord- og konsesjonslov. Praktisering og eksempler. Trude Lind, leder i planutvalget, Hadsel kommune
1500 Spørsmål og debatt

1510 Norgesreklame, nasjonalarv og -verdensarv? Visjoner og veivalg
1510 «De glæmte tinder» – eksklusive besøksmål – kresne segmenter. Signar Nilsen, Alpine Adventures
1520 Handling og tiltak for verdiskaping bygd på natur og kultur. Nye og nødvendige grep.
1545 Spørsmål og debatt
1615 Veien videre. Halvar Pettersen

Vi takker
Kommunal- og arbeidsdepartementet, Nordland fylkeskommune, Vesterålen regionråd, Sortland kommune, Hadsel kommune, Vågan kommune for økonomisk støtte til prosjektet Fjordfolk under Møysalen.
Sortland kommune, Hadsel kommune, Vågan kommune og Lødingen kommune samt Sametinget for økonomisk støtte til strategisamlinga.

.