Veivalg for verdiskaping i et grenseland

november 12, 2018 Publisert av Eldrid Sæther - Ingen kommentarer

Foto: Magdalena Emilie Vassbotn Hestholm

24. oktober ønsket Halvar Pettersen, leder i Bygd for livet, 60 politikere, fagfolk og bygdefolk velkommen til strategisamlinga Veivalg og verdiskaping under Møysalen og felles agenda nye løsninger for fjordbygdene Sortland innland, Hadsel innland, Raftsundet, Austre Vågan og Vestbygda.

Halvar Ellingsen fortalte om planene for Kvitnes gård. På skjermen bak rullet en presentasjon av fjellet Møysalen – sett fra alle himmelretninger.
I bolken Bygda ved et vegskille, ble status i Hadsel Innland, Austre Vågan og Vestbygda omtalt hhv av Gunnar Aarstein og Bjørn Hegstad.
I bolken Små samfunn – store verdier var det tre foredrag:
Ragnhild Sandøy fra Bygd for livet gikk gjennom særtrekk ved landskapet Møysalen rundt. Hverken regionen eller Norge har råd til å la disse bygdelandskapene som er viktig Norgesreklame utarmes, og listet opp mulige grep på regionalt og nasjonalt nivå
Audhild Bang Rande fra Kystriksveien Reiseliv AS understreka at på Vega snakker de om Vega før og etter Verdensarvstatusen.
Gunnhild Ryen fra Kulturminnefondet har så langt mottatt få og ingen søknader fra denne regionen.
Visit Vesterålen og Møysalen nasjonalparkstyre var invitert til å redegjøre for sine verktøy under bolken Bærekraftige besøksstrategier for lokal verdiskaping. Så vel i Masterplanen for reisemål i Vesterålen og Besøksstrategier for Møysalen er der en del å arbeide med om lokal verdiskaping bygd på natur og kultur – og på bygdenes premisser.
Lofoten Farm Trail viste en alternativ måte å bruke gamle stier på.
Bærekraftige bedrifter – lokal matproduksjon, fiske og jordbruk er viktig for vitale bygder. Grunnen til at våre berømte landskap ikke er utvalgt, er at her er for få næringsdrivende i landbruk og her er ingen som søker på SMIL-ordninga, fortalte Peder Haugen.
Jord- og konsesjonsloven er kommunenes verktøy for å rekruttere unge næringsdrivende til gårdsbruk og bygda. Trude Lind som skulle redegjøre for Praktisering og eksempler fra Hadsel hadde sykdomsforfall.
Alpine Adventures klare budskap var at området har natur som er unik internasjonalt. Skal vi oppnå verdiskaping og samtidig bevare naturen uten slitasje, må man satse på guider, ikke skilte og merke stiene i villmarka.

Veien videre.«Et hav av muligheter» som er Hadsel kommunes slagord, kan gjelde generelt. Det er gledelig at politikerne i kommunene og nasjonalparkstyret har møtt oss og signalisert vilje til å se nærmere på mulighetene for verdiskaping i bygdene. Dette skal vi følge opp, i fellesskap, avsluttet Halvar Pettersen.

Se Møysalen – sett fra alle himmelretninger
Les program med foredrag