Skilting og merking av turløyper

Fylkeskommunene er med i et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Formålet med skilting og merking er å skape mer aktivitet i friluft i nærheten av der folk bor og oppholder seg.
Fylkeskommunen oppfordrer til at lokale prosjekter koordineres innad i de enkelte kommunene og mot respektive friluftsråd.

Nasjonalt prosjekt
Prosjektet er nasjonalt ved at samtlige fylkeskommuner har inngått avtale med Gjensidigestiftelsen. I nasjonal styringsgruppe er Gjensidigestiftelsen representert med 3, fylkeskommunene med 3 (Hordaland, Hedmark og Nordland) og frivillig sektor med 3 (Friluftsrådenes landsforbund (FL), Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO, og Den norske turistforening (DNT).

I Nordland er en egen tildelingsgruppe som bistår fylkeskommunen i å gå gjennom innkomne søknader. Gruppa består av 1 representant fra FNF (styremedlem for turistforeningene), 1 fra friluftsrådene, 1 fra Gjensidigestiftelsen v/regionkontakt nord samt reiselivsansvarlig og friluftslivsansvarlig i fylkeskommunen.

Retningslinjer
Det er laget felles omforente retningslinjer som følger utlysinga av midler i de respektive fylkeskommunene.

Tilskuddet skal gå til merking og skilting av turløyper i tråd med Merkehåndboka og Manual for turskiltprosjektet (lenke kommer senere).

Søknadsfrist
1. februar 2015

Kom i gang
Turskiltprosjektet Nordland fylkeskommune
Søknadsskjema 2015
Søknadsskjema m/retningslinjer
Merkehåndboka på nett

Felles nasjonal nettside om Turskiltprosjektet