Turkort

Turkort er en enkel 2-sidig trykksak i «postkort-format» (1/3 A4-format) som inneholder basisinformasjon om «Din nærtur»:
• Kart med inntegna løype (rute)
• «Tursymbol» (piktogram) – f. eks. vandrer, gradert, eller ikke gradert.
• Kort informativ tekst, evt. på flere språk
• Logo – til finansieringskilder, utgiver og løypeansvarlig
Om digitale kartgrunnlag
Det trengs gode kartutsnitt med god kartografi + høydeprofil for aktuell rute (løype).

Hver kommune er med i «Norge Digitalt». Dette innebærer at kommunene har tilgang på alt av grunnlagskart fra Statens kartverk. Friluftsrådene og samarbeidspartnere kan få tilgang ved å bli BAAT-bruker (via GIS-ansvarlig i kommunene). Gratis!

Eksempel på turkort

På tur i Ofoten og Sør-Troms
Ofoten friluftsråd har utarbeidet en egen mal og produserte et turkort til hver kommune
Lenke kommer

På tur i Hamsuns rike
Se grafisk mal for turkort og eksempel på ferdig turkort.

Turer i Bodømarka
Her kan du se på Turkort i Bodømarka
GodTurApp som er tilgjengelig gratis på Appstore og Googleplay, der alle turkortene er tilgjengelige.

.