Sykkelruta – rutebeskrivelse

Sigerfjorden (Vangpollen) – Kaljord (Ca. 40 km)

Hit kommer du fra Harstad via Flesnes, fra Sortland via Sigerfjorden eller Lødingen via Gullesfjorden

Sør om Sigerfjordtunellen tar du vestover nedover bakkene. I Vangpollkrysset svinger du sørover – retning Kaljord på Fv 822.

Etter Brøkløysa og Djupfjordbrua kommer du til Blokken der det er dagligvare og overnatting. Bygda har god havn og skipsverftet er viktig arbeidsplass. Bygda er også kjent for oppdrett av ishavsrøye. Blokkdalen med vatnan er flott turområde, og fra Djupfjord går merka løype til Snytindhytta.

Fiskfjorden har en dramatisk fjellheim og store vatn, laksevassdrag, fine turløyper og utsikt til Møysalen og Trogangen som er Vesterålens høgste fossefall. Fiskekortsalg med selvbetjening

På Hennes er det dagligvare, kafé, campingplass og flere overnattingsmuligheter. Flere skilta turløyper. Utgangspunkt for guida vandreturertil Møysalen (1.262 m). På Kaljord er det bunkers og offentlig toalett. Vandrerute langs Lonkanfjorden og til Møysalen. Derfra går hurtigbåt eller ferge til skjærgården eller Hanøy.

Avstikker i skjærgården anbefales som rundtur til småstedene med hurtigbåt gjerne med innlagt fjelltur. Det er overnatting i Helgenes.

Rv 822 Langvassdalen-Kaljord, fra RV 85 ved Sigerfjordtunnelen – 37,4 km

Ferge Rute 18-725 Hanøy-Kaljord, 50 min Rute

Fv 889 Lonkan-Helgenes – 3,6 km

Raftsundet og Austre Vågan (ca. 30 km)

Denne ruta starter enten i Holandshamn eller i Hanøy. Til Holandshamn kan du komme med hurtigbåt fra Øksneshamn, evt. Skrova-Svolvær. Til Hanøy kan du komme med buss (Lofotekspressen (Vi anbefaler ikke å sykle langs E10), evt. med ferge fra Kaljord eller hurtigbåt fra Stokmarknes eller Kaljord.

I Raftsundet har du orkesterplass til kjente landskapsattraksjoner som Trollfjorden, Braksettindan og Trolltindan, og trafikken i skipsleia. Det er mange avkjørsler og fine utsiktssteder langs vegen. Kongselva er laksevassdrag og med kortsalg. Keiservarden og Snytinden via Digermulkollen er en lett tur. Det er overnatting på Hanøy, i Kongsmarka og i Digermulen. Offentlig toalett ved butikken i Digermulen. Fra Digermulen anbefaler avstikkere til Store Molla, eller til Risvær i skjærgården mot Vestfjorden. Fra Hanøy anbefales båt til stedene i skjærgården mellom Hanøy og Hennes. På småstedene er det overnatting i Risvær, på Brettesnes og i Helgenes.

Fv 893 Hanøy– E10 – 1,1 km

E 10 Kryss Hanøy – kryss Fv 868 Raftsundet – 2 km

Fv 868 Raftsundbrua-Holandshamn – 29,6 km

Ferge Rute 18-725 Hanøy-Kaljord, 50 min Rute

Rutebåt 18-837 Stokmarknes-Innlandet-Raftsundet Rute

18-704 Øksfjorden-Holandshamn-Svolvær Rute

Vestbygda (ca. 50 km)

Hit kommer du enten med båt fra Svolvær eller Raftsundet via Holandshamn, evt. fra Harstad via Gullesfjordbotn – Kanstadkrysset, og fra Lødingen og Narvik via Kåringen og Kanstadkrysset.

Vegen mellom Kanstadbotn og Øksneshamn (Øynes) går innom små fjorder og poller med muligheter for avstikkere til gamle fiskevær. Fra vegen har du utsikt mot en av landets vakreste skjærgårder, Svellingan. Aust for Offersøy har du utsikt østover mot Tysfjorden med Stetinden, vest om Offersøy vender landskapet mot Skrova, Molla, Risvær og fjellene i Raftsundet og Øksfjorden. I Vestbygda er det flere store gårdsbruk med geiter og kyr, og i Voje er det gårdsbutikk. Øye i Stein langs kulturstien på Hustad anbefales. Merka turløyper.

Laksevassdrag i Øksfjorden, Saltvatnet før Arnfinnslett, Bresja og Laksvatnet i Voje samt Sneisa. Mange fine fiskeplasser langs fjorden.

Dagligvare og bunkers fås kjøpt på Offersøy og Vågehamn (Voje). Fiskekort hos private og butikk. Overnatting og utleie av sykkel, båt, kano og kajakk i Offersøy.

Fra Øksneshamn anbefales rutebåten til Holandshamn-Svolvær. Sjekk båtrutene, båten går annenhver dag og en dag i uka til Svolvær via Skrova.

Fv 691Nygård-Øksneshamn – 29,3 km

Fv 837 Kanstad-Nygård (Rinøy) – 21,1 km

Rutebåt 18-704 Øksfjorden-Holandshamn-Svolvær Rute

Gullesfjorden (ca. 20 km)

Fra Kanstadbotn til Sigerfjordtunellen. Hit kan du komme fra Harstad via Flesnes, fra Sortland eller Lødingen.

Langs fjorden ligger små bygder og småbruk på rekke og rad, og på Langvasseid og i Gullholm kan du se store geiteflokker på beite. Turløyper i Kanstadbotn, Moelv, Eide, Vestersalen, Løbergbukta og Våtvoll. Fiskekortsalg. Utleie av båt og kano, overnatting, kafe og toalett fins i Gullesfjordbotn og i Langvassbukt.

Avstikker til Gullholm og tur på gullhornet (Nakketinden) anbefales.

Ferge 19-109 Refsnes–Flesnes, 30 min Rute

Rv 85 Gullesfjordbotn – Langvassdalen -19,5 km

Sambandet til Storemolla, Digermulen-Finnvik

.