Strategi for verdiskapning

oktober 4, 2018 Publisert av Eldrid Sæther - Ingen kommentarer

Onsdag 24. oktober setter «Bygd for livet» stevne på Kvitnes. Styreleder Halvar Pettersen og styret har invitert politikere, faginstitusjoner, bedrifter, fiskere og bønder og andre ildsjeler fra bygdene til «Veivalg for velferd og verdiskaping i grenselandet mellom Lofoten og Vesterålen». Det blir innledninger om bygdene, om Fjordfolkprosjektet, om erfaringene fra Vegaøyan, om utkast til Besøksstrategier for Møysalen, og mere til. Programmet er fordelt på bolkene:
– Bygda ved et veiskille
– Små samfunn – store verdier
– Bærekraftige besøksstrategier for lokal verdiskaping
– Bærekraftige bedrifter – lokal matproduksjon, fiske og jordbruk
– Norgesreklame, nasjonalarv og verdensarv. Visjoner og veivalg

Les mer her

.