Prosjektrapport

Fjordlandskapene under Møysalen er et grenseland; mellom mange kommuner, mellom Lofoten og Vesterålen, mellom Nordland og Troms fylker. De har vært Norgesreklame i mer enn 100 år og er flaggskip for Hurtigruten og etterhvert mange andre aktører. Handelsstedene og fiskebrukene som tidligere var knutepunkter og hjørnesteinsbedrifter er nå borte. Nærmeste fiskemottak er på Melbu, i Austnesfjorden og på Flesnes.

I 2012 ble organisasjonen Bygd for livet etablert for å få Hadsel Innland med i nasjonale utviklingsprogram, og høsten 2013 ble laget tatt opp i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, sitt Verdiskapingsprogram for regionale parker. Prosjektet ble kalt Fjordfolk under Møysalen og var et samarbeid mellom bygder og lag, et forprosjekt om regionalpark som metode for utvikling og mobilisering, Møysalen rundt. Prosjektet var finansiert i et samarbeid mellom KMD og Nordland fylkeskommune, Vesterålen regionråd og kommunene, og ikke minst – frivillig innsats.


De vakre fjordlandskapene Møysalen rundt fortjener å bli gjort stas på og tatt vare på. Det er på tide å lette på gardinene og se inn, bak de vakre kulissene. Skal bygdene i disse berømte landskapene leve og kompetansen som fins, videreføres, trengs grep.

I rapporten Fjordfolk under Møysalen, juni 2016, oppsummerer prosjektgruppa sine anbefalinger.

Forprosjektrapporten kan du lese her 

Forprosjektrapport Fjordfolk under Møysalen med vedleggsdel

Forprosjektrapport Fjordfolk under Møysalen. Landskapsressursanalyse og andre vedlegg 

 

 

 

 

.