Private fond

Vesterålskraft
Vesterålskraft foretar en årlig tildeling av støtte til lag og foreninger med hovedaktivitet innenfor kultur og idrett rettet mot barn og unge (under 18 år) i Vesterålskraft sine eierkommuner (Bø, Sortland og Øksnes).
Søknadsfrist februar – mars, annonseres i lokale medier
Les Vi støtter

Trollfjordkraft
Gir støtte til ulike tiltak
Kontakt direktøren
Trollfjordkraft

Lofotkraftfondet
Søknadsfrist 15.11.
Les mer

Hålogalandkraft – fond
Ulike lag, foreninger, prosjekter, arrangementer som skaper positiv energi i forsyningsområdet, dvs. Harstad, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund, Skånland, Ibestad, Bjarkøy og Gratangen.
Søknadsfrist 1.2.
Les mer

Norlense Fiskebøl
http://www.norlense.no/
terje@norlense.no
Ingen søknadsfrist

Nordlaks Sponsing og samfunnsstøtte
Barn, unge og studenter, skoler og skoleklasser. Idrettslag, foreninger og andre frivillige organisasjoner.
Søknadsfrist: 1. mars.
Les mer

.