Kartlegging og registrering

Kartlegging og registeringer
Det er viktig med dokumentasjon av turrutene og viktige punkter i terrenget. Gjennom merking og skilting av ruter legges det til rette for at alle kan
ferdes sikkert. Registeringer i kart og tekstbeskrivelse trengs for utarbeiding av kart, skiltplan, løypeplan, informasjon i turbok, på nett, mm.
En forutsetning for sikker ferdsel er at kartet stemmer overens med merking og skilting i terrenget. At ruta på kartet virkelig går der den er avtegnet, om den er merka eller ikke, eller om ruta er gjengrodd, er vesentlig informasjon. At rutene er riktig avtegnet i kartet er viktig, ikke minst for at redningsmannskaper raskt skal kunne nå fram om uhellet skulle være ute.

Merking av rute i kart
Vi som påtar oss tilrettelegging, merking og skilting av ruter, må bidra til
riktig plassering av rutene i kart. Merkinga er ikke fullført før ruta er
kartlagt. Meld kartlagte ruter til Kartverket, der vil dataene bli kontrollert, kodet, strukturert og sammenstilt med øvrig kartinnhold.

Dermed blir rutene tilgjengelige i grunnlagskartene for alle som ønsker å bruke informasjonen, på nettsteder, i turkart eller andre produkter.

Forberedelser til kartlegging
Gode forberedelser effektiviserer registrering i terrenget og sparer tid i etterarbeidet.
• Gjør deg kjent med hva som skal registreres
• Ha det best oppdaterte kartgrunnlaget tilgjengelig
• Velg egnet kartleggingsmetode
• Klargjør og test GPS-utstyret
• Gjør deg kjent med hva som kreves av etterarbeid og innmelding

Hva skal registreres?
Vi skal registrere merkede og skiltede ruter i terrenget som ikke allerede er
registrert i kart. Det er derfor viktig å ha det best oppdaterte kartgrunnlaget
tilgjengelig. Dersom tidligere kartlagte ruter ligger feil i kartet, registrer de på nytt og nedlagte ruter fjernes fra kartet.

Beskrivelse av turruter
Ikke alle har interesse av å kartlegge med GPS. Rutebeskrivelser i tekst er også viktig dokumentasjon. Viktige data trengs via tekst.

Her finner du
Skjema rutebeskrivelse – word
Skjema rutebeskrivelse – pdf

GPS-registering
Det fins gps-registeringer og gpx-filer for en del ruter. Noen av disse er lagt på nettsider. Er det mulig å få gps-registrering og kartlegging av alle løypene og løypesystemene?
Her er tips og råd for hvordan du går fram for å registrere stier og løyper med GPS og på enkelt vis bearbeide sporloggene.

Les om
GPS registrering av ruter

.