Informasjonsplakater og -tavler

Ved starten av løyper og på innfallsportene til viktige turområder og verneområder er det ønskelig med informasjonstavler. For å få til en enhetlig informasjonsstandard om løypenettet er det fint med standardiserte skilt og plakater.

Her har vi utarbeidet en mal, en grafisk profil for informasjonsplakater med plassering av felt for tekst med definert antall tegn og tekststørrelse, kart og foto.

Malen er designa slik at den gjelder for løyper av ulike kategorier; turløype, kulturløype, geologiløype, historisk løype, skiløype, osv.

Her er plass for tekst på to språk, noen lokaliteter er det behov for plass for tre språk.

Plakatmalen er i 3 størrelser

Hovedplakat
50 x 70 cm
Bruksområde: plakat på innfallsport/løypestart/ P-plass eller et annet knutepunkt.
Kulepunkt i kartet representerer punkt av spesiell interesse, de er nummererte og forklares i teksten
I malen er det lagt opp til mange kulepunkter. Om man har færre kulepunkter enn her blir det plass til et ekstra tekstavsnitt.

Se mal for Informasjonstavlerher.

A3 plakat
Bruksområde: på et viktig sted langs løypa som er markert som kulepunkt på kartet i hovedplakaten.
Kart: zooma inn
Fotos: er viktigere enn kart i denne plakaten.
Tekst: med en eller flere historier knytta til lokaliteten – ikke kulepunkter.

A4 plakat
Bruksområde: på et sted langs løypa som er markert som kulepunkt på kartet i hovedplakaten.
Foto: er viktigere enn kart i denne plakaten.
Tekst: som forteller om historie, tema knytta til lokaliteten – ikke kulepunkter.

 • Bruk av logo og reklame
  Det er viktig å gi informasjon om ansvar for løypa/ området.
  Friluftsanlegg skal ikke være prega av reklame. Finansieringskilder skal markeres tydelig, men diskret.

 • Turkort
  Turkort anbefales for utvalgte enkle turruter.

  Les mer om turkort her!

  .