GPS registrering av ruter

Her er tips og råd for hvordan du går fram for å registrere stier og løyper med GPS og på enkelt vis etterbehandle sporloggene.
Nødvendig utstyr:
• GPS
• Programvare for å bearbeide sporlogg

Tips under registrering:
• Slå på sporloggen når du starter turen og slå av sporloggen når turen er ferdig.
• Registrer startpunkt og evt turmål med veipunkt.
• Veipunkter kan navnsettes på pc.
• Sett registreringsmetode: Automatisk
• Registreringshyppighet: Normal eller oftere.
• Vær nøye med å følge stien/ruta – minst mulig krumspring utenfor ruta

Behandling av sporlogg på pc:
• Overfør sporlogg til BaseCamp
• Finn det aktuelle sporet, dubliser det, og gi det et egnet navn.
• Sporet må «vaskes». Filtrer bort avstander under 2 meter.
• Forstørr sporet og korriger for feil og avvik.
• Gi hvert veipunkt navn.
• Lagre sporloggen og veipunktene i samme mappe.

Vegvisning til løyper fra offentlig veg
Les om muligheter og regler innenfor vegvesenets arbeidsområde her

.