Bygdemøter om landskapsverdier og reiseliv

september 11, 2015 Publisert av Eldrid Sæther - Ingen kommentarer

Landskap som ressurs for framtidig næringsliv og utvikling i lokalsamfunnene

Landskapsressursanalyse

Naturverkstad AS har på oppdrag fra ”Fjordfolk under Møysalen” kartlagt landskapene.
Nå trenger vi å høre bygdefolk sine meninger.
Hva er spesielt med Raftsundet?
Hva er spesielt med Innlandet?
Hva er spesielt med Vestbygda?
Hva er spesielt med Austre Vågan?

Bli med å tegne inn områder og attraksjoner som egner seg for ulike typer opplevelser!
Hvilke områder har verdi slik de er? Hvilke områder kan tilrettelegges?
Hvordan samarbeide om opplevelser?

Møtesteder

Kaféen på Hennes
torsdag 24. sept. kl 19.00
Bygdene fra Sigerfjorden til Ingelsfjorden

Digermulen skole
fredag 25. sept kl 19.00
Bygdene i Raftsundet og Austre Vågan

Vestbygd skole
mandag 28. sept. kl 19.00
Bygdene i Øksfjorden, Vestbygda og Kanstadfjorden

Enkel servering. Velkommen!

.