Nå kartlegges landskapene

Landskapene rundt Møysalen, foto Ragnhild Sandøy.--I siste halvdel av august starter Hanne Lykkja fra Naturverkstaden arbeidet med å kartlegge landskapene rundt Møysalen.Mellom Sigerfjorden i nord og Vestfjorden i sør, Hadselfjorden/ Raftsundet i vest og Kanstadfjorden/Gullesfjorden i ...
Les mer...

Veivisere på kurs

Mandag 8. juni møttes 12 entusiastiske veivisere fra løypelagene til kurs på vakre Raftøra. Kursholder var Jarle Nilsen fra DNT Oslo. Arrangør var Fjordfolk under Møysalen. Vertskap var Egil Pedersen, leder i UL Trollfjord. Det som er bra for de som bor her er bra for de som kommer på ...
Les mer...

Skilting og tilrettelegging langs hovedveiene

Det er mye som mangler langs hovedvegene og ikke minst i kryssene til bygdene våre. Om vi skal bli synlige for omverdenen trengs en endring på dette.Vi ønsker tilrettelegging i hovedkryssene og på fergeleiene med holdeplass, busskur, informasjon, belysning og toaletter Vi ønsker toaletter og ...
Les mer...

Viktig om turskiltprosjektet

Kurs i skilting og gradering av turstier og turløyper Kurset er obligatorisk for løypeholdere som har fått tilskudd til skilting og gradering av turløyper og er også åpent for de som ønsker å skilte og søke på ordninga i 2016 og andre.FormålDeltakerne skal kunne kjenne til p ...
Les mer...

125 år siden Trollfjordslaget

I dag 6. mars 2015 er det 125 års siden Trollfjordslaget 6. mars 1890.Striden er fortsatt aktuell. Den gang var det et eventyrlig fiske på Austlofoten og lokale fiskere i robåter slåss mot rederne og mannskapet i dampbåtene om retten til å fiske. Året etter slaget, i 1891, vedtok Stort ...
Les mer...

Spleiselag om skilting av stier og severdigheter

Torsdag 12.2. møttes 25 grunneiere og turentusiaster på Kvitnes bygdehus. Agenda var forslag om stier og severdigheter for skilting og merking samt etablering av løypelag.Fjordfolkprosjektethar fått midler gjennom Turskiltprosjektet i Nordland som skal fordeles bygdene mellom. Fra før er det et ...
Les mer...

Tilskuddsordninger

Det er mange tilskuddsordninger man kan søke på innenfor feltet natur, kultur og friluftsliv.Vi har lagt ut en oversikt som vi håper kan være nyttig.Tilskuddsordninger:Tilskudd til friluftslivSkilting og merking av turløyperSpillemidler til idrett og fysisk aktivitet ...
Les mer...

Stier og løyper

Skilt? Informasjon? GPS? Noe du lurer på? En god og myk sti – et utsiktspunkt – en god rasteplass – ro og fred.For mange er stien viktig for det gode liv.Med stadig færre beitedyr gror krattet fort og tett. I dag må stiene skjøttes og stelles om de skal være framkommelige og gode.E ...
Les mer...

Trenger vi bedriftsnettverk?

Bedriftene Møysalen rundt invitert til nettverksamling8. desember inviteres det til en spesiell nettverkssamling på Hennes.Målet er å undersøke interessen for et forum for bedriftssamarbeid. Målgrupper er bedrifter, spesielt innen varehandel, matproduksjon, besøksnæring, med mer i byg ...
Les mer...

Fjordfolkquiz

Hva er en Raftsundmoped? Hvor finner du Fallressen? Når ble Møysalen nasjonalpark etablert? Antall øyer, holmer og skjær i Svellingsflaket? Ja, hva vet vi egentlig om historie og særpreg for fjordbygdene under Møysalen? Området mellom Lofoten og Vesterålen?For å kunne bygge et omdømme er g ...
Les mer...
Page 2 of 3123