AVTALE OM TILRETTELEGGING AV SPESIELLE STEDER_enkel