TROLLFJORDEN OG RAFTSUNDET

Trollfjorden            Foto: Ragnhild Sandøy

Raftsundet er det trange sundet mellom Hinnøya og Austvågøya, og er sjøvegen mellom Vesterålen og Lofoten, mellom Hadselfjorden i nord og Vestfjorden i sør. Med unntak av fylkesvegen på østerlandet, Raftsundbrua og E-10 i nordenden av sundet samt kraftverket i Trollfjorden, er sundet uberørt av større tekniske inngrep.

Trollfjorden er et øksehogg i fjellheimen på vestsida av sundet, og et populært turmål så vel for lokalbefolkninga som for reiselivsnæringa.

Da Risøyrenna ble åpna i 1922 ble hurtigruteleia lagt gjennom vakre Raftsundet. Siden den gang har Raftsundet vært flaggskip i markedsføringa av hurtigruta og en viktig Norgesreklame. Det er ikke til å undres over at strekninga Stokmarknes – Svolvær er Hurtigrutas mest populære og strekninga Vikjet og Raftsundet det mest populære innslaget i NRKs program «Hurtigruta minutt for minutt» i 2011.

Flere attraksjoner
Fjordene
Trollfjorden og Raftsundet
Møysalen
Vesterålsalpene
Geologi og gamle bergarter
Skjærgård og strender
Svellingflaket landskapsvernområde
Møysalen nasjonalpark og landskapsvernområde

.