Kanstadkrysset – Sigerfjord

Kanstafjorden er i hovedsak fraflytta, men området er et eldorado for hyttefolk og turfolk. Attraktivt skiterreng.
Langs Gullesfjorden ligger små bygder og småbruk på rekke og rad, og på Langvasseid og i Gullholm kan du se store geiteflokker på beite. Turløyper i Kanstadbotn, Moelv, Eide, Vestersalen, Løbergbukta og Våtvoll. Fiskekortsalg. Utleie av båt og kano, overnatting, kafe og toalett fins i Gullesfjordbotn og i Langvassbukt.

Avstikker til Gullholm og tur på gullhornet (Nakketinden) anbefales.

Ferge 19-109 Refsnes–Flesnes, 30 min Rute

Rv 85 Gullesfjordbotn – Langvassdalen -19,5 km

E 10 Gullesfjordbotn-Raftsundbrua
Mellom Gullesfjordbotn og Raftsundbrua langs E10 er det bare 30,0 km, men stor biltrafikk med høy hastighet og flere tunnelstrekninger; Sørdalstunnelen 6338 m, Storåtunnelen 210 m og Raftsundtunelen 1530 m gjør E 10 til en etappe vi ikke anbefaler for syklister. For den som har tenkt seg til Raftsundet eller Svolvær med sykkel anbefaler vi derfor ruta langs Gullesfjorden og Innlandet, eller Vestbygda.Fv 837 fra Øksneshamn til Kanstad

.